VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

EINES D’INTERVENCIÓ ARTÍSTICA

16, 23 i 30 de març de 2017

 

Taller_violencia_de_genero_Atencion_y_recuperacion

 

Objectius

 • Explorar vivencialment els mites i imaginaris entorn la realitat de la violencia
 • Conèixer recursos per a la intervenció artística en l’àmbit de treball
 • Reflexionar sobre les implicacions ètiques de la intervenció per la igualtat
 • Oferir un espai de reflexió i cura a professionals que treballen en l’àmbit de la igualtat

Continguts:

 • Els mites de gènere en les dimensions social, familiar i personal

Com es defineix social, familiar i personalment el que és «ser dona» i «ser home». Les implicacions d’aquestes definicions en l’àmbit de la violència de gènere, pel que fa a la prevenció, atenció i recuperació.

 • La polaritat violència-tendresa

Què és violència i quines son les seves conseqüencies. El cicle de la violència i el model ecològic.

Quines polaritats operen en una situació de violència. Com donar lloc a la tendresa.

 • Les potencialitats del treball artístic i creatiu

La horitzontalitat del mètode, la mirada múltiple, la fulla en blanc com a possibilitat. La fantasia, el joc i la imaginació.

 • La intervenció artística en el context social

Espais de micropolítica. L’àmbit comunitari. El treball en xarxa. Perspectiva constructivista i de gènere.

 • El rol d’acompanyament

Quan el fet personal travessa el rol professional i quan el rol professional travessa el fet personal. Importància de la psicohigiene i com ens cuida l’ art.

Metodologia:

Tractament teòric-vivencial dels continguts a través d’exercicis corporals, plàstics i teatrals. Espai de creació artística col.lectiva continuada durant les sessions, utilitzant els elements treballats

Docent:

Esther Pardo Herrero. Llic. En Sociologia. Màster en Artteràpia Transdisciplinària i Desenvolupament Humà (ISPA, actual seu a IATBA)). Especialista en detecció i atenció en violencia masclista i familiar (UdG). Membre de l’equip de formació de IATBA.

Dates:

16, 23 i 30 de març

Horari: De 16 a 20 h.

Durada: 12 hores

Preu: 110 € / Per a alumnes actuals del Màster y socis de la Ath: 90 €

Lloc: IATBA- C/ Regomir, 18-22, 2n. BARCELONA 08002 – Tel.: 696 136 428

Descarregar formulari d’inscripció

 

VIOLENCIA DE GÉNERO:

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

16, 23 y 30 de marzo de 2017

 

Taller_violencia_de_genero_Atencion_y_recuperacion

Objetivos:

 • Explorar vivencialmente los mitos e imaginarios que atraviesa la realidad de la violencia
 • Conocer recursos para la intervención artística en el ámbito de trabajo
 • Reflexionar sobre las implicaciones éticas de la intervención por la igualdad
 • Ofrecer un espacio de reflexión y cuidado a profesionales que trabajan en el ámbito de la igualdad

Contenidos:

 • Los mitos de género en las dimensiones social, familiar y personal

Cómo se define social, familiar y personalmente lo que es “ser mujer” y “ser hombre”. Las implicaciones de estas definiciones en el ámbito de la violencia de género, a nivel de prevención, atención y recuperación.

 • La polaridad violencia-ternura

Qué es violencia y cuáles son sus consecuencias. El ciclo de la violencia y el modelo ecológico.

Qué polaridades operan en una situación de violencia. Cómo abrir lugar a la ternura

 • Las potencialidades del trabajo artístico y creativo

La horizontalidad del método, la mirada múltiple, la hoja en blanco como posibilidad. La fantasía, el juego y la imaginación.

 • La intervención artística en el contexto social

Espacios de micropolítica. El ámbito comunitario. El trabajo en red. Perspectiva constructivista y de género.

 • El papel de acompanyar

Cuando lo personal atraviesa lo profesional y cuando lo profesional atraviesa lo personal. Importancia de la psicohigiene y cómo el arte nos cuida

Metodología:

Abordaje teórico-vivencial de los contenidos a través de ejercicios corporales, plásticos y teatrales. Espacio de creación artística colectiva continuada durante las sesiones, utilizando los elementos trabajados

Docente:

Esther Pardo Herrero. Lic. En Sociología. Máster en Arteterapia Transdisciplinar y Desarrollo Humano (ISPA, actual sede en IATBA). Especialista en detección y atención en violencia machista y familiar (UdG). Miembro del equipo de formación en IATBA.

Fechas:

16, 23 y 30 de marzo

Horario: De 16 a 20 h.

Duración:12 horas

Precio: 110 € / Para alumnos actuales del Máster de IATBA y socios de la Ath: 90 €

Lugar: IATBA- C/ Regomir, 18-22, 2n. BARCELONA 08002 – Tel.: 696 136 428

Descargar formulario de inscripción

Share This