LA MÚSICA COM A EINA PER A TREBALLAR AMB PERSONES GRANS AMB DEMÈNCIA

19, 26 d´abril, 03 de maig de 2018

 

La_musica_com _a_eina_Iatba

Aquest curs es proposa donar eines teòriques i, sobretot, pràctiques als participants, per tal de que puguin utilitzar la música i la vivència estètica en el seu treball diari amb persones grans amb demència. Es donaran recursos per treballar a partir de la música el manteniment i/o millora de les següents facultats de les persones afectades:

 • Facultats cognitives: orientació en l’espai i el temps, memòria a curt i a llarg termini.
 • Facultats emocionals: expressió de les emocions i dels sentiments a través de la música i del llenguatge no verbal. El sentiment de benestar. La confiança i l’autoestima.
 • Facultats corporals: consciència corporal, percepció sensorial, coordinació, capacitat de relaxar-se.
 • Facultats socials: capacitat de comunicació, de percepció de l’exterior i de sentir-se part d’un grup.

Continguts

 • La vivència estètica com a expressió d’un mateix
 • La cançó i la veu
 • L’audició i la història de vida, el treball amb imatges i records
 • La música com a motor del moviment
 • La creació musical amb instruments de petita percussió
 • El vincle amb l’altre com a marc de treball

Metodologia:

S’alternarà la teoria i la pràctica de manera que els participants puguin aprendre vivencialment totes les activitats proposades (Caldrà, doncs, venir amb roba còmoda).

Docent:

Marta Canellas. Artterapeuta. Pedagoga de la Música i el Moviment. Violoncel·lista. Experiència professional en l’àmbit sociosanitari.

Dates i horaris:

Dijous 19 i 26 d’abril, i 3 de maig, de 16 a 20 h.

Durada: 12 hores

Preu: 110 € / Per a estudiants del Màster i socis ATh: 90 €

Adreçat a: Cuidadors i professionals que treballen en relació directa amb persones grans

(NO ÉS NECESSARI TENIR CONEIXEMENTS MUSICALS PREVIS PER PARTICIPAR EN AQUEST CURS)

Lloc: IATBA- C/ Regomir, 18-22, 2n. BARCELONA 08002 – Tel.: 696 136 428 – info@iatba.org

 

Descarregar formulari d’inscripció

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA PARA TRABAJAR CON PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA

19, 26 de abril, 03 de mayo de 2018

 

La_musica_com _a_eina_Iatba

Este curso se propone ofrecer herramientas teóricas y, sobre todo, prácticas a los participantes, con el fin de que puedan utilizar la música y la vivencia estética en su trabajo diario con personas mayores con demencia. Se ofrecerán recursos para trabajar a partir de la música el mantenimiento y/o la mejora de las siguientes facultades de las personas afectadas:

 • Facultades cognitivas: orientación en el espacio y el tiempo, memoria a corto y largo plazo.
 • Facultades emocionales: expresión de las emociones y de los sentimientos a través de la música y del lenguaje no verbal. El sentimiento de bienestar. La confianza y la autoestima.
 • Facultades corporales: conciencia corporal, percepción sensorial, coordinación, capacidad de relajarse.
 • Facultades sociales: capacidad de comunicación, de percepción del exterior y de sentirse parte de un grupo.

Contenidos

 • La vivencia estética como expresión de uno mismo
 • La canción y la voz
 • La audición y la historia de vida, el trabajo con imágenes y recuerdos
 • La música como motor del movimiento
 • La creación musical con instrumentos de pequeña percusión
 • El vínculo con el otro como marco de trabajo

Metodología:

Se alternará la teoría y la práctica de modo que los participantes puedan aprender vivencialmente todas las actividades propuestas (Se recomienda, pues, venir con ropa cómoda).

Docente:

Marta Canellas. Arteterapeuta. Pedagoga de la Música i el Movimiento. Violoncelista. Experiencia profesional en el ámbito sociosanitario.

Fechas y horarios:

Jueves 19 y 26 de abril y 3 de mayo, de 16 a 20 h.

Duración: 12 horas

Precio: 110 € / Para estudiantes del Máster y socios de ATh: 90 €

Dirigido a: Cuidadores y profesionales que trabajan en relación directa con personas mayores.

(NO ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE CURSO)

Lugar: IATBA- C/ Regomir, 18-22, 2n. BARCELONA 08002 – Tel.: 696 136 428- info@iatba.org

 

Descargar formulario de inscripción

Share This