MÚSICA, MEMÒRIA, COS

Treball musical a partir de l´art-teràpia transdisciplinària amb persones afectades de demència

Marta Canellas

30 d’abril, 7 i 14 de maig de 2020

S’acaba el dia

Però no

El cant de l’alosa

M.Basho

Curs per a tots aquells professionals que acompanyen la vida al final de la vida i que vulguin conèixer i experimentar la música com a element de presència, emoció, escalfor, motor, pont cap a l’altre…. Es posarà un èmfasi especial en el treball amb grups de persones afectades de demència a través de la música.

Continguts
 • Crear espais de sentit en el vincle i l’acompanyament de l’altre.
 • Cant com a connexió amb la pròpia veu, respiració, cos i presència
 • Les cançons com a narradores d’històries de vida
 • La música com a pont cap al propi cos i emocions
 • El potencial del treball expressiu amb instruments
 • La música i el grup: connexió amb l’altre.

 

Metodologia

S’alternarà la teoria i la pràctica de manera que els participants puguin adquirir un aprenentatge vivencial dels continguts (Caldrà, doncs, venir amb roba còmoda).

Docent: Marta Canellas. Artterapeuta Transdisciplinària. Pedagoga de la Música i el Moviment. Violoncel·lista. Coordina regularment tallers musicals amb persones grans a la Fundació Ibada.

Dates i horaris:  dijous 30 d’abril, 7 i 14 de maig de 2019 – De 16 a 20h

Matricula: 120 euros / Per a estudiants actuals de IATBA, socis d’ATH i de  FEAPA: 100 euros.

IATBA està acreditada per gestionar la formació bonificada de la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo”

Destinataris:  Cuidadors i professionals que treballen en relació directa amb persones grans.

 

(NO ÉS NECESSARI TENIR CONEIXEMENTS MUSICALS PREVIS PER  PARTICIPAR EN AQUEST CURS)

Lloc: IATBA- C/ Regomir, 18-22 , 2º Barcelona  08002

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  IATBA  Tel: 696 13 64 28  info@iatba.org

Per formalitzar l´inscripció:

Descàrrega aquí el formulari d’inscripció

Una vegada complimentat el full de matrícula retornar per correu electrònic a: info@iatba.org

Per efectuar l’ingrés espereu confirmació de que hem rebut aquest full. 

MÚSICA, MEMORIA, CUERPO

Trabajo musical a partir de arteterapia transdisciplinaria con personas afectades de demencia

Marta Canellas

30 de abril, 7 i 14 de mayo de 2020

Se acaba el dia

Peró no

El canto de la alondra

M.Basho

 

Curso para todos aquellos profesionales que acompañan la vida al final de la vida y que quieran conocer y experimentar la música como elemento de presencia, emoción, calor, motor, puente hacia el otro …. Se pondrá especial énfasis en el trabajo con grupos de personas afectadas de demencia a través de la música.

Contenido:
 • Crear espacios de sentido en el vinculo y el acompañamiento del otro
 • Canto como conexión con la propia voz, respiración, cuerpo y presencia
 • Las canciones como narradoras de historias de vida
 • La música como puente hacia el propio cuerpo y emociones
 • El potencial del trabajo expresivo con instrumentos
 • La música y el grupo: conexión con el otro

 

Metodología

Se alternará la teoría y la práctica de manera que los participantes puedan adquirir un aprendizaje vivencial de los contenidos (Habrá que venir con ropa cómoda).

Docente: Marta Canellas.  Arteterapeuta Transdisciplinaria. Pedagoga de la Música y el Movimiento. Violonchelista. Coordina regularmente talleres musicales con personas mayores en la Fundación Ibada.

Fechas y horario:  jueves 30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2019  –  De 16 a 20h

Matrícula: 120 euros / Para estudiantes actuales de IATBA, socios de ATh y de FEAPA: 100 euros.

IATBA está acreditada para gestionar la formación bonificada de la «Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo»

Destinatarios:  Cuidadores y profesionales que trabajan en relación directa con personas mayores.

 

(NO ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE CURSO)

Lugar: IATBA- C/ Regomir, 18-22 , 2º Barcelona  08002

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: IATBA- Tel: 696 13 64 28   info@iatba.org

Para formalizar la inscripción: 

Descarga aquí la hoja de matrícula

Una vez cumplimentado el formulario con sus datos, devolver por correo electrónico a:  info@iatba.org

Para efectuar el ingreso esperad confirmación de que hemos recibido esta hoja.

Share This