«El joc creatiu»

Taller infantil d’expressió i creació en Arts Plàstiques

Chari Muñoz

 

El_joc_creatiu_IATBA

 

Què fem?

On anem?

D’on venim?

Però aquí hi ha una caixa

de llapis de colors

J.Brossa

 

Dilluns de 17:45h a 19:00h. D’octubre a juny. Calendari escolar. Inici 2 d’octubre.

El taller ofereix un espai de creació plàstica dirigit al públic infantil, orientat al desenvolupament de les capacitats artístiques, alhora que es potencia l’expressió i comunicació.

Es planteja com un espai d’experimentació i descobriment artístic. A través del joc creatiu es va transmetent el coneixement de les diferents tècniques i materials de l’art plàstic: dibuix, pintura, color, volum, etc. Prenent com a referència l’obra dels grans mestres de la història, d’aquesta forma el nen va educant la seva mirada i el seu criteri artístic i estètic.

La metodologia aplicada possibilita l’atenció personalitzada i permet oferir els estímuls necessaris que fomenten la singularitat de cada nen. Afavorint i potenciant l’autonomia personal, estimulant l’esperit de grup, el desenvolupament d’habilitats motrius, sensorials, cognitives i estètiques.

El joc creatiu no es un luxe, es una necessitat. M. Sorín

DIRIGIT A: Nenes i nens entre 6 i 12 anys

PREU MENSUAL: 50 € (inclou material)

LLOC:   IATBA, c/ Regomir, 18-22, 2on. Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

696 13 64 28 – info@iatba.org

charimunozart@gmail.com

COORDINACIÓ:

Chari Muñoz, Artista plàstica, professora d’art i arteterapeuta.

www.charimunoz.com

«El juego creativo»

Taller infantil de expresión y creación en Artes Plásticas

Chari Muñoz

 

El_joc_creatiu_IATBA

¿Qué hacemos?

¿Dónde vamos?

¿De dónde venimos?

Pero aquí hay una caja

de lápices de colores

J.Brossa

Lunes de 17:45h a 19:00h. de octubre a junio. Calendario escolar. Inicio 2 de octubre.

El taller ofrece un espacio de creación plástica dirigido al público infantil, orientado al desarrollo de las capacidades artísticas, al tiempo que se potencia la expresión y comunicación.

Se plantea como un lugar de experimentación y descubrimiento artístico. A través del juego creativo se va transmitiendo el conocimiento de las diferentes técnicas y materiales del arte plástico: dibujo, pintura, color, volumen, etc. Tomando como referencia la obra de los grandes maestros de la historia, de este modo el niño va educando su mirada y su criterio artístico y estético.

La metodología aplicada posibilita la atención personalizada y permite ofrecer los estímulos necesarios que fomente la singularidad de cada niño. Favoreciendo y potenciando la autonomía personal, estimulando el espíritu de grupo, el desarrollo de habilidades motrices, sensoriales, cognitivas y estéticas.

El juego creativo no es un lujo, es una necesidad. M.Sorín

DIRIGIDO A: Niñas y niños entre 6 y 12 años

PRECIO MENSUAL: 50 € (incluye material)

LUGAR:   IATBA, c/ Regomir, 18-22, 2on. Barcelona

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

696 13 64 28 – info@iatba.org

charimunozart@gmail.com

COORDINACIÓN: Chari Muñoz, Artista plástica, profesora de arte y arteterapeuta.

www.charimunoz.com

Share This